2013/Mar/19

คำพูด คำหวาน คำ....
 
เหมือนลูกกวาดอาบยาพิษ...
ตายอย่างช้าๆ อย่างเชื่องช้า...
ไม่รู้สึกตัวเพราะความหวานของลูกอมนั้น....
 
หลอกลวง หลอกใช้ หลอก...
 
แค่คำพูดน่าฟัง น้ำเสียงอ้อนวอน...
สายตา ท่าทาง สัมผัส...
เพราะสิ่งเหล่านั้นเหมือนมายาทำให้ลุ่มหลง...
 
พานพบ จากลา คงอยู่...
 
หมุนวนอย่างไร้ทิศทาง...
ล่องลอยจากทุกสิ่งอย่าง...
เป็นเพียงสิ่งหลอกลวงกับการคงอยู่...
 
 

Comment

Comment:

Tweet