2012/Sep/07

เป็นได้เพียงซากแห่งความทรงจำที่ยังคงเหลือไว้ในจิตใจ
เป็นเพียงสิ่งเตือนใจให้คิดถึงมัน ในวันที่ไม่มีใคร
เป็นความประทับใจที่สามารถหยิบมันมาคิดได้เมื่อเวลาท้อแท้
แต่เป็นสุนัขข้างทางที่เธอแค่อยากเล่นกับมันแล้วก็เดินจากไป
 
 
ความรู้สึกแบบเดิมๆกลับมาอีกครั้ง
แต่คราวนี้เป็นความรู้สึกที่ต่างไป
ใครกันนะเป็นคนสร้างความรู้สึกเหล่านี้ขี้นมานะ
มันเป็นความก้ำกึ่งที่ลงตัวของความรู้สึก
เหมือนกับอาหารที่ถูกปรุงแต่งมาเป็นอย่างดี
แต่ความรู้สึกนั้นกลับเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้มีชีวิตอยู่ได้
ก็จริงอยู่ที่ต้องกินอาหารเพื่อความอยู่รอด
ในขณะนั้นเองรสชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความสุข
และความสุขนั้นเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์
ใครกันนะเป็นคนสร้างมันขึ้นมา สัตว์อื่นๆจะเป็นเหมือนกันไหมนะ
บางทีท้ายที่สุด...
...

Comment

Comment:

Tweet