2012/Sep/07

เพียงแค่คิด...
เพียงแค่คำถามบางคำถาม...
เพียงเท่านั้น...
...
..
.
 
เพียงแค่เริ่มต้น...
เพียงแค่ได้เจอกัน...
เพียงเท่านั้น...
...
..
.
 
เขามีความสัมพันธ์ด้วยเชื้อชาติ
เขามีภาษาที่เป็นภาษาเดียวกัน
เขามีความสามารถที่มากกว่า
...
 
เรามีเพียงแค่ความคิด
...
..
.
 
ก็แค่ ความต่างที่มากมายจนเกินไป
เพียงเท่านั้นเอง...
 

Comment

Comment:

Tweet